آشغالگیر 

به طور کلی اولین واحد تصفیه خانه ها واحد آشغالگیری می باشد. آشغالگیر وسیله ای است که از یک شبکه فلزی با فواصل یکنواخت تشکیل یافته و به منظور جداسازی مواد جامد ریز و درشتی بکار می رود که به همراه جریان فاضلاب وارد تصفیه خانه شده و امکان صدمه زدن به تجهیزات تصفیه خانه و نیز کاهش کیفیت تصفیه جریان ورودی به تصفیه خانه را دارد. 
آشغالگیرهای مکانیکی شرکت موجان بر اساس مکانیزم انتخابی جهت تمیز کردن شبکه آشغالگیری به سه  دسته تقسیم
 می شوند: 
آشغالگیر مکانیکی  گردان 
آشغالگیر مکانیکی  عمودی 
آشغالگیر دستی 

آشغالگیر مکانیکی  گردان 

متعلقات :
آشغالگیرهای دوار شرکت موجان شامل تسمه (و یا میله) های نورد شده از جنس فولاد ضدزنگ و یا ساختمانی به صورت موازی عنوان شبکه آشغالگیری، چنگک تمیز کننده که وظیفه تمیز کردن شبکه آشغالگیری را به عهده دارد، تمیزکننده چنگک که در هر گردش چنگک، آشغالهای جمع آوری شده از شبکه آشغالگیری را به یک سبد جمع آوری آشغال و یا یک تسمه نقاله جهت دفع هدایت می کند، الکتروموتورگیربکس که وظیفه به حرکت درآوردن چنگک تمیزکننده را بر عهده دارد، یک Torque Switch که در صورت انسداد شبکه آشغالگیر گردش چنگک تمیز کننده را متوقف می سازد و فریم اصلی آشغالگیر که از پروفیل های فولاد ضدزنگ و یا ساختمانی ساخته می شود، می باشند. 
مکانیزم عملکرد :
آشغالگیرهای دوار ساخت موجان به صورت تمام اتوماتیک عمل می کنند. عملکرد این آشغالگیرها توسط یک سنسور افت فشار و یا یک تایمر کنترل می شود ولی امکان کنترل دستی آنها توسط اپراتور نیز وجود دارد. هرگاه سطح آب در بالادست آشغالگیر در نتیجه انباشته شدن آشغال در شبکه آشغالگیری از حد تایین شده فراتر رود، Level Switch الکتروموتور گیربکس را به کار انداخته و چنگک تمیز کننده شبکه آشغالگیری را که در حالت سکون و در وضعیت افقی قرار دارد به چرخش وا می دارد تا با تمیز شدن شبکه، جریان فاضلاب از میان آشغالگیر مجددا امکان پذیر شود. 

کاربرد:
آشغالگیرهای دوار موجان با امکان نصب در کانالهای روباز به عنوان واحد تصفیه اولیه در تمامی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی با هر دبی ورودی مختلف قابل استفاده خواهد بود.

آشغالگیر مکانیکی  عمودی 

متعلقات :
آشغالگیرهای موحان شامل فریم عمودی ثابت ، چنگک تمیز کننده شبکه و تمیز کننده چنگک که همه از پروفیل های فولاد ساختمانی و یا ضدزنگ شاخته می شوند، شبکه آشغالگیری که از تسمه (و یا میله) های فولادی موازی هم ساخته شده و یک سیستم هیدرولیک مجهز به یک سیلندر دوکاره که وظیفه حرکت دادن چنگک تمیز کننده بر روی شبکه آشغالگیری را انجام می دهد، می باشند. 
مکانیزم عملکرد :
هرگاه سطح آب در بالادست آشغالگیر در نتیجه انباشته شدن آشغال در شبکه آشغالگیری از حد تایین شده فراتر رود، Level Switch چنگک تمیز کننده را به کار می اندازد. چنگک تمیز کننده به یک فریم متحرک (Carriage) متصل است. با فعال شدن سیستم هیدرولیک ، چنگک تمیزکننده به انتهای شبکه آشغالگیری در کف کانال رسیده و  تحت اثر نیروی جاذبه کاملا بر روی شبکه آشغالگیر قرار گرفته وسپس حرکت رو به بالای خود را آغاز می کند. حرکت رو به بالای چنگک تمیزکننده در داخل یک راهنما صورت گرقته و همین امر تماس چنگک با شبکه آشغالگیری را در طول مسیر تضمین می کند و تمام آشغال انباشته میان شبکه آشغالگیر را جمع آوری می کند. یک پاک کننده لولادار که در قسمت فوقانی فریم اصلی آشغالگیر قرار دارد، مواد جمع آوری شده توسط چنگک را از روی آن پاک و به سمت یک سطح شیبدار انتقال می دهد که از طریق آن به بیرون دفع می شود. 
کاربرد:
آشغالگیرهای دوار موجان با امکان نصب در کانالهای روباز به عنوان واحد تصفیه اولیه در تمامی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی با قابل استفاده خواهد بود. استتفاده عمده این نوع آشغالگیرها نصب آن در محلهایی است که ارتفاع تخلیه آشغالهای جمع آوری شده زیاد است.

آشغالگیر دستی 

مکانیزم عملکرد :
آشغالگیر های دستی شبکه درشت عموما در ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه های کوچک در بالا دست پمپ ها و گاهی در تصفیه خانه های کوچک تا متوسط بکار می روند. آشغالگیرهای دستی اغلب بصورت stand by در کانالهای کنارگذر نصب می شوند و در هنگام افزایش ناگهانی دبی ، تعمیر و بازبینی آشغالگیرهای مکانیکی موجود در تصفیه خانه و یا در صورت قطع برق در تصفیه خانه، مورد استفاده قرار می گیرند. 

کاربرد
 آشغالگیر های دستی شبکه درشت موجان عموما در کانالهای روباز و در تصفیه خانه های کوچک تا متوسط کاربرد دارند.