دانه بندی ذرات معلق همراه فاضلاب و تجهیزات جانبی آن

دستگاه Sand classifier یا شستشوی دانه ها 

واحد حذف دانه های معلق از فاضلاب ، معمولا در تصفیه خانه های شهری و صنعتی طراحی و احداث می گردد . دانه های جدا شده از فاضلاب بروش های مختلف ( مخازن دانه گیری هوادهی شده ، دانه گیر پپیستا و ..) شامل مواد آلی می باشند . این دانه ها پس از جداسازی جهت حذف مواد آلی شسته شده و لجناب حاصله به فاضلاب خام جهت تصفیه منتقل می شود . پس از این مرحله دانه ها و سنگهای ریز فاضلاب قابل دفع به محیط مناسب می باشند .

کاربردها 

فاضلابهای بهداشتی و شهری 
فاضلابهای صنعتی 
تصفیه لجن 

مزایا :
قابلیت مونتاز و دمونتاژ مخزن نگهداری دانه و سایر متعلقات 
قابلیت ورود خوراک از مکانهای مختلف سیلو 
مونتاژ سیلو را کامل کنید 
صفحه جداکننده داخل سیلو را نصب کنید 
صفحه لاستیکی را به خروجی مخزن با بست های مخصوص محکم کنید
خروجی هوا را با پوشش مخصوص نصب کنید 
پوشش سیلو را با صفحه مخصوص انجام دهید 
پایه های نگهدارنده را که جهت حمل و نقل تعبیه شده اند جدا کنید