مخازن دانه گیری با هوادهی  

گام بعدی تصفیه حذف ذرات کوچکتر نظیر شن و ماسه و ذرات ریز شیشه می باشد. اگر این ذرات از فاضلاب حذف نشوند، ممکن است به پمپها و سایر تجهیزات مکانیکی آسیب برسانند. این ذرات همچنین تمایل به ته نشین شدن در کنجها و نیز خمهای لوله ها دارند که این امر سبب کاهش دبی عبوری جریان و در ادامه انسداد کانالها و لوله ها عبور فاضلاب می شود. مخازن دانه گیری، حوضهای مستطیلی هستند که در آنها فاضلاب از یکسو وارد و از طرف مقابل خارج میشود. ابعاد این مخازن به گونه ای انتخاب می شود که سرعت فاضلاب در آنها به حد کافی پایین باشد که به ذرات شن و ماسه امکان ته نشینی و جدا شدن از فاضلاب را بدهد. به طورکلی سه نوع سیستم جمع آوری دانه در سیستمهای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتنداز: ثقلی، هوادهی شونده و جریان چرخشی. مخازن دانه گیر از نوع ثقلی به گونه ای ساخته می شود که به جریان فاضلاب سرعت بهینه ای می دهد که در آن سرعت (و سرعتهای پایین تر ) اکثر دانه ها از فاضلاب جدا شده و در کف کانال ته نشین می شود. مخازن دانه گیر هوادهی شونده معمولا طویل،عمیق و کم عرض هستند و از طریق دیفیوزرهای coarse bubble هوادهی می شوند. این نوع مخازن در تصفیه خانه های بزرگ استفاده می شوند و مجهز یه یک سیستم مکانیزه جهت جمع آوری دانه ها هستند. دانه گیرهای نوع جریان چرخشی نظیر Pista و یا Jetta عمل حذف دانه ها از فاضلاب را به کمک ایجاد جریان چرخشی در داخل یک مخزن مکانیزه انجام می دهد. 

شرح فرآیند :

منظور دست یابی به حذف موثر دانه ها، شرکت موجان مخازن دانه گیری را به پلهای رفت و برگشتی تجهیز می کند. پلهای رفت و برگشتی موجان به کمک دو ارابه بر روی دیواره های سازه بتنی مخازن دانه گیری، به طرف جلوو عقب حرکت می کند. جمع آوری کفاب که در نزدیکی دیواره مخزن دانه گیری قرار دارد انتقال می دهد. در طی حرکت پل رو به عقب، ذرات و دانه های ته نشین شده را توسط پاروهای جمع آوری دانه ها به هوپر جمع آوری دانه هدایت می کند. دانه های جمع شده در هوپر سپس، به واحد آبگیری و شستشو هدایت می شود. شستشوی دانه ها به منظور حذف مواد ارگانیک از دانه های جمع آوری شده و بازگرداندن آنها پروسه تصفیه انجام می پذیرد. سیستمهای جمع آوری دانه موجان به سیستم هوادهی عمقی مجهز می شوند. جریان هوا در داخل مخزن دانه گیری مانع از ته نشینی ذرات آلی به نسبت سبک همراه دانه ها و نیز تولید بوی بد فاضلاب در این واحد می شود.

کاربرد

پلهای رفت و برگشتی عموما در واحدهای دانه گیری در تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی استفاده گسترده ای دارند. ویژگیها

برخی از ویژگیهای پلهای رفت و برگشتی ر ساخت موجان عبارتنداز: 
جداسازی موثر فازهای جامد و مایع 
پایین بودن مصزف انرژی
طراحی اقتصادی
پایین بودن هزینه های نگهداری
سهولت در انجام نصب 
عمر بالا