تاریخچه شــركت : 

شرکت مهندسی موجان با هدف انجام مطلوب پروژه های طراحی و اجرای تصفیه خانه های آب ( آشامیدنی و پروسس) و فاضلاب ( بهداشتی و صنعتی ) و امکان انتقال تکنولوژی و ارتقاء دانش مهندس مربوطه و افزایش توان پیمانکاری اجرای پروژه ها بصورت EPC در سال 1372 تاسیس گردید . 

در همین راستا با بهره گیری از متخصصین داخلی و سعی در رعایت استانداردهای معتبر جهانی تا کنون پروژه های متعددی در زمینه تصفیه فاضلابهای شهری ، انواع پسابهای صنعتی و نیز تولید آبهای آشامیدنی و صنعتی  (پروسس) در اقصی نقاط ایران توسط این شرکت انجام پذیرفته که بخشی از آنها بطور خلاصه در ادامه ارائه گردیده اند .در حال حاضر این شرکت با در اختیار داشتن همکاران مجرب در گروههای مختلف تخصصی مستقل و برخورداری بیش از 5000 متر مربع فضای کارگاهی ( جهت ساخت و مونتاژ تجهیزات پروژه ها ) و 1500 متر مربع دفاتر اداری ، و همچنین با انعقاد قراردادها و موافقت نامه های همکاری با برخی شرکت های معتبر اروپائی قادر به انجام طراحی پایه تفضیلی پروژه های تخصصی و تامین تجهیزات خارجی مورد نیاز مطابق با آخرین تکنولوژیهای روز می باشد . 

چشم انداز :


اهداف :

ما باید ضمن حفظ اطمینان از کیفیت محصول و قابلیت اعتماد به آن و رشد پیوسته فنی و با در نظر گرفتن اصل مشتری مداری و پذیرش مسئولتهای مدنی به نظام ارزشی کار خود بهبود ببخشیم 


ارزش ها: 

موجان در راه رسید به اهداف می بایست مسیرهای ذیل را دنبال کند :

یکپارچگی سازمانی

جلب رضایت مشتری 

داشتن فرهنگ کار گروهی 

ایجاد حس تعلق به سازمان در کارکنان 

ابداع و ابتکار در فن آوری

 

خفظ ایمنی و بهداشت محیط زیست