• تصفیه خانه فاضلاب شهر آزاد شهر

    تصفیه خانه فاضلاب شهر آزاد شهر

    فرآیند تصفیه خانه فاضلاب آزادشهر به روش بیهوازی – انوکسیک و هوازی با لجن فعال بوده که در آن حذف ازت و فسفر نیز صورت می گیرد. فاضلاب پس از دانه گیری به واحد بیهوازی وارد و سپس جهت حذف ازت به واحد Anoxic وارد می شود. در اینگونه سیستم ها جریان فاضلاب حاوی نیترات از بخش هوادهی به واحد Anoxic برگشت داده ...

  • تصفیه خانه فاضلاب شهریار

    تصفیه خانه فاضلاب شهریار

    تصفیه خانه فاضلاب شهریار معادل 242000 نفر جمعیت با جرین متوسط 40000 متر مکعب در روز توسط این شرکت طراحی و اجرا شده است . فاضلاب خام توسط یک خط لوله به قطر 64 اینچ به سیستم وارد شده و آشغالگیر درشت دستی با فاصله 50 میلیمتر جهت جداسازی ذرات بزرگ از فاضلاب در ابتدای مسیر تعبیه شده است . پس از حوضچه ...